top of page

Pomoc obětem domácího násilí 

Domácí násilí je jedním z nejzávažnějších problémů, se kterými se můžeme setkat každý z nás - bez ohledu na sociální postavení, vzdělání nebo finanční úroveň..  

Statistiky ukazují, že každý rok jsou v České republice stovky tisíc případů domácího násilí. Ačkoliv jsou oběti většinou ženy, domácí násilí postihuje i muže a děti. Je to nejen násilí fyzické, ale i psychické a sexuální. Pro oběti je velmi těžké se s násilím vypořádat a často nevědí, kde hledat pomoc. Proto jsem připravila tento článek, který by mohl pomoci obětem domácího násilí najít cestu ven z tohoto strašného začarovaného kruhu.

Zároveň zde najdete informace,  jak rozpoznat domácí násilí, co dělat, když se někdo z vašich blízkých nebo vy sami stanete obětí, a jak hledat pomoc.

Posílám sílu a naději všem, co tohle téma bohužel musí řešit ♥

Brown And White Modern Free Ebook Instagram Post (2)_edited.jpg

E-BOOK 

ZDARMA 

TOXICKÉ VZTAHY 

EBOOK TOXICKÉ VZTAHY.png

Myslím si, že je důležité o tom mluvit. Děje se to všude, a jsem si jistá že každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo se s toxickými vztahy a domácím násilím setkal. Bohužel. Já sama s ním mám nejednu zkušenost. Domácí násilí výrazně ovlivnilo mě i celou mou rodinu, psychické následky co si všichni

neseme už jsou nevratně vryté do našeho podvědomí.

Přeji si, ať tento e-book pomůže všem, co pomoc potřebují. A ideálně ať se dostane

i k ostatním, aby věděli na co si dávat pozor a pomoc ani nikdy nepotřebovali.

Posílám lásku a sílu ❤ 

Tento e-book je zcela ZDARMA, na e-mail Ti přijde odkaz ke stažení ❤  Pro jistotu kontroluj i SPAM

Jsem obětí? 

Uvědomění si, že jste skutečně obětí domácího násilí, pokud se vidíte v minimálně jednom z bodů: 

 • Osoba, se kterou sdílíte společnou domácnost, vám neustále vytýká, že něco děláte špatně, ponižuje vás, zesměšňuje, citově manipuluje, přehlíží, kontroluje, uráží, omezuje v rozhodování, nerespektuje vás ve výchově dětí...

 • Tento stav trvá dlouho a stupňuje se. Klesá vám sebeúcta a sebevědomí. Máte pocit, že opravdu chybujete Vy.  

 • Období výčitek se ve většině případů střídá s obdobím relativního klidu a lásky od partnera - tzv. cukr/bič. Světlými dny si většinou vysvětlujete, že ten druhý "přece není tak špatný", ale špatná jsem já. Tyto fáze se střídají poměrně rychle - ze dne na den.

 • Soužití s partnerem ve vás vyvolává strach, úzkost, bezmoc, nejistotu a přestáváte si věřit.

 • Partner vám ubližuje fyzicky: fackou, pěstí, škrcením, kopáním, odstrkováním, znásilněním.

Jak postupovat? 

Co udělat jako první: 

 • Svěřte se osobě, které důvěřujete a požádejte ji o pomoc. Případně se svěřte terapeutovi, který vám pomůže s dalšími kroky (kontakty výše) 

 • Obraťte se telefonicky na Policii ČR, na krizová centra ve svém kraji (seznam kontaktů najdete výše)

 • Nevěřte neustálým slibům nebo období relativního klidu. Násilná osoba se nezmění.

 • Neomlouvejte násilné chování např. únavou partnera z přepracování, alkoholem apod.

 • Nepřisuzujte vinu sobě za neuposlechnutí příkazu.

 • Nepopírejte vážnost incidentů. Násilí se může stupňovat, můžete být ohroženi na životě.

 • Nebojte se o své situaci veřejně mluvit. Není to vaše vina ani žádná ostuda, že je na vás pácháno násilí.

 • Nezatajujte příznaky zranění. Svá zranění vysvětlujte pravdivě. Zranění si vyfoťte a u lékaře žádejte zadokumentování. 

 • V případě psychického násilí si pište deník pro případ až partner bude zpochybňovat co se stalo.

Co dál? 

Pokud Vás partner bije: 

 • Pokud jste zraněn/a, jděte na pohotovost nebo k lékaři a oznamte, co se stalo. Požádejte lékaře, aby návštěvu zdokumentoval, případně napsal zprávu.

 • Sdělte pravdivě, kdo vám zranění způsobil. Lékař pozná mechanismus úrazu, takže vysvětlování např. pádem ze schodů není na místě.

 • Poučte své děti a určete jim bezpečné místo v bytě (pokoj, který jde zamknout) nebo v okolí (např. sousední dům, kam se mohou uchýlit, pokud potřebují pomoc). Ubezpečte je, že jejich úkolem je zůstat v bezpečí, ne ochraňovat vás.

 • Pokud jste napaden/a během telefonování na Policii ČR, ponechte telefon vyvěšený a hlasitě mluvte a křičte.

 • Při příjezdu Policie ČR, odejděte do jiného pokoje, abyste mohl/a mluvit bez přerušování.

 • Zjistěte si a poznamenejte jména a čísla policistů.

 • Neodmítejte lékařské vyšetření.

 • Po útoku ihned neuklízejte kvůli zachování důkazů (rozbité sklo, potrhané oblečení, chomáče vlasů sesbírejte do igelitového sáčku a předejte Policii ČR).

 • Škody vyfotografujte, snímky nechte vyvolat i s datem.

Může děti poškodit, když vidí jak se doma odehrává domácí násilí?

 • Ano, buďte si jistá, že je to poškodí. Nesnažte se udržet rodinu kvůli dětem. Čím dříve situaci začnete řešit, tím menší budou negativní dopady na zdraví a chování vás a vašich dětí. Na nezralé dětské psychice napáchá domácí násilí nenapravitelné škody a ovlivní vývoj postojů a chování do budoucna.

 • Děti, které jsou přímými či nepřímými svědky domácího násilí žijí v neustálém strachu a stresu. Později se u nich mohou projevit poruchy chování, problémy ve škole, kousání nehtů, tiky, agresivní chování, mentální anorexie, sebepoškozování, sebevražedné úvahy aj.

 • Děti tento model chování budou považovat za normu a tyto špatné vzorce chování si mohou převzít do dospělosti.

 • Nenechte se zastrašovat výhrůžkami: odebráním dětí, nesvěřením do péče nebo nespravedlivým rozdělením majetku. O tom rozhoduje soud.

 • Nebojte se obrátit o pomoc nebo radu na orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) [3] nebo v centrech, která nabízejí pomoc dětem ohrožených domácím násilí.

Chcete od partnera odejít ale nevíte jak/bojíte se? 

 • Uschovejte si náhradní klíče, oblečení, důležité dokumenty, lékařské zprávy a nějaký obnos peněz u někoho, komu věříte.

 • Uschovejte si jakýkoli důkaz o násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění).

 • Naplánujte si nejbezpečnější dobu a cestu k případnému útěku.

 • Řekněte někomu, co se děje.

 • Noste s sebou telefonní čísla svých přátel, příbuzných a azylových domů.

 • Poproste o pomoc s naplánováním útěku odborníky (viz kontakty výše)

 • Pokud se ocitnete v nebezpečí, volejte Policii ČR (tísňová linka 158, 156, 112).

 • Domluvte si určité signály o pomoc se sousedy – např. když se rozsvítí světlo venku, ať přivolají Policii ČR apod.

Bojíte se oznámit případ fyzického násilí na policii. Co se stane, pokud to uděláte?

 • Policie může násilníka vykázat na 10 dnů ze společného obydlí. Po tuto dobu můžete mít prostor připravit si věci a odejít.

 • Po oznámení na Policii ČR se vám do 3 dnů telefonicky ozve intervenční krizové centrum a pomůže Vám učinit patřičné kroky k odpoutání se od něj (sepsání žádosti o rozvod, nabídku azylového domu, právnickou a psychologickou pomoc, doprovod na jednání k soudům apod.).

 • Můžete požádat příslušný okresní soud o předběžné opatření (tj. prodloužení vykázání násilníka až na dobu 6 měsíců). Žádost vám pomůže sepsat intervenční krizové centrum.

 • Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) vám poskytne pomoc při ochraně dětí a poradí, jak postupovat při sepsání žádosti o svěření dětí do péče a výši výživného.

 • Nevzdávejte se a věřte si, že to zvládnete!

Děkuji za zdroj: Státní zdravotní ústav

bottom of page