top of page
Šťastné děvče

Novými výzvami k vyššímu sebevědomí! 

PROČ PŘEKONÁVÁNÍ KOMFROTNÍ ZÓNY A PŘIJÍMÁNÍ VÝZEV FUNGUJE? 

Výzvy a překonávání komfortní zóny jsou důležité pro sebevědomí, protože nám umožňují rozvíjet své dovednosti, získávat nové zkušenosti a překonávat své limity. Když člověk úspěšně dokáže zvládnout nějakou výzvu, získává větší sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.

Překonání komfortní zóny nám také umožňuje rozšířit svůj pohled na svět a získat nové perspektivy. Tím se rozvíjí naše mentální síla a schopnost adaptovat se na nové situace.

Pokud bychom zůstávali jen v rámci své komfortní zóny, nebyli bychom schopni se rozvíjet a posouvat dál. Tím bychom ztráceli příležitosti k osobnímu růstu a zůstávali bychom v pasivní roli. Výzvy a překonávání komfortní zóny nám pomáhají stát se aktivními účastníky svého života a dosahovat svých cílů.

Kromě toho, když se pak lépe dokážeme úspěšně vyrovnat s výzvami, získáváme pocit kontroly nad svým životem a máme lepší schopnost řešit problémy a překážky. To vede k většímu sebevědomí a pozitivnímu pohledu na svět a na sebe samého.

TAK BUĎ SAMA SOBĚ HRDINKOU! :)

Výzvy pro Tebe

Ráda by ses postavila novým výzvám (samozřejmě aby to bylo i zábavné :) ) ale jen nevíš jakým? 

Přináším Ti pár tipů. Ať už vybereš cokoli, ručím za to, že tě každé vystoupení z komfortní zóny udělá silnější než jsi byla! 

Jsem na Tebe hrdá, věřím Ti! 

bottom of page